E-learning


E-learning

E-learning „Jak vytvořit genderově příznivou firmu“ je určen personalistům / personalistkám a manažerům / manažerkám firem, kteří se chtějí dozvědět více o řízení lidských zdrojů z genderové perspektivy a kteří chtějí vytvářet stabilní tým spokojených a motivovaných zaměstnanců.

E-learning je online prezentace, kterou můžete shlédnout. Ovládá se podobně jako běžná prezentace. Nedochází k instalaci do počítače, celá aplikace běží ve Vašem internetovém prohlížeči. E-learning lze kdykoli přerušit a opětovně se k němu vrátit.

V e-learningu naleznete tyto kapitoly:

  • Úvod do genderové problematiky
  • Proč genderově příznivá firma a její význam ve společnosti
  • Význam a přínosy genderového auditu
  • Zavádění genderových procesů v podniku
  • Mýty o genderu

Vstup do e-learningu:

Klikněte na ikonu v horní části obrazovky.