EuroFace Consulting Město Kroměříž Knihovna Kroměřížska Sedukon

Projekt Gender Audit   (14.5.2012)


Od března 2012 byl zahájen projekt Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. Délka projektu je 22 měsíců a během této doby bude v sedmi podnicích Zlínského a Moravskoslezského kraje probíhat genderový audit a genderová optimalizace podnikových systémů rozvoje lidských zdrojů, semináře pro personalisty a personalistky a publicita k uplatňování rovných příležitostí a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života. Na projektu se podílí příjemce Euroface Consulting s.r.o. ve spolupráci s partnery Sedukon, o.p.s., Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace a Město Kroměříž.