Gender Audit v praxi

Technifog    První firmou, která se do projektu zapojila je Technifog s.r.o.

Technifog certifikátJde o specializovanou firmu se sídlem v Ostravě, která se zabývá projekční, inženýrskou, dodavatelskou a servisní činností v oblasti dodávek techniky vodní mlhy. Technika vodní mlhy je založena na rozprašovací technice, kdy je kapalina rozložena na velké množství velmi jemných kapek o velikosti několika mikrometrů. Velmi specializovaná technologie je velkou výzvou pro odbourávání genderových stereotypů. Druhým důvodem zapojení firmy je skutečnost, že se v současné době intenzivně rozvíjí a majitelé chtějí vybudovat stabilní tým spokojených zaměstnanců.

Zakončení genderového auditu ve firmě Technifog s.r.o.

Firma Technifog s.r.o. je první firmou v projektu, která úspěšně absolvovala genderový audit. 20.7.2012 jsme předali managementu firmy certifikát o úspěšném absolvování. Firma nyní přistoupila k realizaci opatření, která navrhl tým auditorů a zavádí nová opatření do praxe.

Termín realizace genderového auditu: 1.6.2012 – 20.7.2012


Helio Genderový audit probíhá také ve firmě HELIO, spol. s .r.o.

Jde o tradičního českého výrobce zářivkových svítidel. A právě tradice, která je významnou součástí image firmy, byla podnětem pro realizaci auditu uplatňování rovných příležitostí při řízení lidských zdrojů v této firmě. V rámci projektu budou ve firmě mimo jiné vznikat nová flexibilní pracovní místa na částečné úvazky a s čerpáním mzdových příspěvků.

Helio certifikát

Zakončení genderového auditu ve firmě HELIO, spol. s r.o.

Předáním zprávy z genderového auditu a certifikátu o jeho absolvování jsme 27.9.2012 ukončili realizaci genderového auditu ve firmě HELIO, spol. s r.o. Firma souhlasila s přechodem na realizaci opatření, která navrhl tým auditorů a nyní již mimo jiné vytváří flexibilní pracovní místa příznivá pro slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců.


Termín realizace genderového auditu: 20.8.2012 – 27.9.2012


Extranet Genderový audit je zahájen ve firmě Extra NET s r.o.

Třetí firmou, kde vstupujeme s genderovým auditem je zkušený dodavatel informačních systémů a technologií z Uherského Brodu. Firma nabízí různá technologická řešení a konzultace v oblasti informačních systémů, realizuje implementace informačních systémů, poskytuje správu serverů, outsourcing, cloudová řešení, a další. Nyní se tedy zaměřujeme na uplatňování rovných příležitostí v oblasti moderních technologií a informatiky a těšíme se na překonávání předsudků vůči ženám v tomto oboru.

Extranet certifikát

Zakončení genderového auditu ve firmě Extra NET s.r.o.

Extra NET s.r.o. se přidal k prvním zaměstnavatelům, kteří úspěšně prošli genderovým auditem. Dne 29.10.2012 převzali zástupci firmy certifikát a zprávu z rukou auditorů a souhlasili se zahájením postupné realizace navržených opatření v genderové optimalizaci systémů rozvoje lidských zdrojů.


Termín realizace genderového auditu: 1.9.2012 – 29.10.2012


Chutě života Chutě života s.r.o. jsou dalším zaměstnavatelem, který vstupuje do genderového auditu

Chutě života jsou poradenská a vzdělávací organizace. Společnost je jedním ze zakladatelů kávové asociace a nabízí kurzy profesionální přípravy kávy. Tato firma skvěle rozšiřuje oblasti podnikání, do kterých pronikáme s genderovým auditem a je zároveň druhým zástupce zaměstnavatelů z Moravskoslezského kraje, regionu s tradičními genderovými stereotypy v pracovních příležitostech.

Chutě života certifikát

Zakončení genderového auditu ve firmě Chutě života s.r.o.

Předáním zprávy z genderového auditu a certifikátu o jeho absolvování 30.11.2012 ukončili auditoři posuzování současného stavu uplatňování rovných příležitostí u zaměstnavatele v Ostravě. Jejich práce tím ale nekončí, nadále dohlíží a aktivně pomáhají zavádět navržená opatření do praxe.


Termín realizace genderového auditu: 19.10.2012 – 30.11.2012


La Fresca Hotel La Fresca v Kroměříži absolvuje genderový audit v rámci projektu

Hotel La Fresca v centru Kroměříže procházel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, aby mohl nabídnout zákazníkům vysoký standard gastronomických služeb a komfortní ubytování. Pro genderový audit je Hotel La Fresca příležitostí zaměřit se na uplatňování rovných příležitostí v oblasti služeb cestovního ruchu.

La Fresca certifikát

Zakončení genderového auditu v hotelu La Fresca

Certifikát o absolvování genderového auditu jsme předali při příležitosti ukončení auditorské činnosti 18.12.2012 majiteli Hotelu La Fresca. Majitel přijal pozitivně zprávu o současném stavu uplatňování rovných příležitostí v personalistice a zahájil zavádění nových principů a opatření včetně uplatňování částečných pracovních úvazků při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.


Termín realizace genderového auditu: 6.11.2012 – 18.12.2012


Zliner s.r.o. Genderový audit probíhá ve společnosti Zliner s.r.o. Zliner s.r.o.

Společnost Zliner s.r.o. se již více než 60 let zabývá službami v oblasti autobusové dopravy a nabízí široké spektrum těchto služeb pro zákazníky v ČR i v dalších evropských zemích. Genderoví auditoři se zaměří na organizační strukturu a řízení lidských zdrojů v této společnosti s dlouholetou tradicí a téměř 150 zaměstnanci.

Zliner s.r.o. certifikát

Zakončení genderového auditu ve firmě Zliner s.r.o.

Management největšího zlínského zaměstnavatele v rámci zapojených firem převzal z našich rukou 23.1.2013 certifikát o absolvování genderového auditu. Po seznámení se závěry auditorů ve zprávě o uplatňování rovných příležitostí zahajuje i Zliner s.r.o. optimalizaci systémů řízení rozvoje lidských zdrojů a zavádění navržených opatření do praxe.


Termín realizace genderového auditu: 5.12.2012 – 23.1.2013


BKP group Zařazením BKP GROUP, a.s. do genderového auditu se vracíme zpět k průmyslu, kde jsme genderové audity zahájili.

Firma se zabývá výrobou spotřební chemie pro autolakovny, opravárenský a strojírenský průmysl. Jde o zaměstnavatele s dlouholetou tradicí ve Zlínském kraji a se zaměřením na výrobu, která vyžaduje dodržování přísných zákonných podmínek a norem. Vedení firmy pravidelně připravuje certifikace zaměřené na výrobní proces, ale zacílení na lidské zdroje bude pro firmu nová výzva.

BKP GROUP, a.s.

Zakončení genderového auditu v BKP GROUP, a.s.

U posledního ze zapojených zaměstnavatelů byl zakončen genderový audit 31.1.2013. Zástupce managementu BKP GROUP a.s. převzal zprávu z auditu a certifikát o jeho absolvování. Zároveň byl specifikován plán realizace navržených opatření pod dohledem expertů projektu. Firma vyjádřila pozitivní přístup k zavádění nových prvků personální politiky včetně flexibilních pracovních úvazků.


Termín realizace genderového auditu: 17.12.2012 – 30.1.2013