Co nabízíme

Co nabízíme V rámci projektu nabízíme provedení genderového auditu a asistenci při realizaci opatření vedoucích k genderové optimalizaci systému rozvoje lidských zdrojů v sedmi podnicích Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Každé firmě, která se zapojí do genderového auditu, udělíme certifikát o absolvování, zajistíme publicitu v rámci projektu a poskytneme zprávu obsahující vyhodnocení současné situace a doporučení pro optimalizaci řízení lidských zdrojů.

Každé zapojené firmě dále nabízíme asistenci a podporu při realizaci doporučených opatření a možnost čerpání mzdových příspěvků při zřízení flexibilního pracovního místa (mzdový příspěvek může tvořit až 100% nákladů na pracovní místo, maximálně pak 10 tis. Kč po dobu 6 měsíců).

Co je genderový audit?

Genderový audit neboli audit rovných příležitostí se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy. Jde tedy o audit řízení lidských zdrojů z pohledu rovných příležitostí žen a mužů a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života žen i mužů.

Co je to ten gender?

Pokud se na politiku, ekonomiku či rodinu podíváme genderově, uvidíme je přinejmenším jinak, nečekaně. Zastavíme se u zastoupení žen a můžu v parlamentu, konfrontujeme se s tím, že existují rozdíly v odměňování práce, zamyslíme se nad péčí o děti. A nejen to. Genderový rozměr může získat i sport. Malý test: víte, co je korfbal? Pravděpodobně nejstarší a nejzářnější příklad genderově vyvážené sportovní discipliny. Hraje se od roku 1902 a předpokládá účast 4 mužů a 4 žen v jednom týmu...

Stáhněte si leták projektu v pdf.