Přínosy uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Liga otevřených mužů

Pro všechny zájemce o průběhu genderových auditů ve firmách, o školení genderové problematiky a příležitostech pro podpořené osoby, které díky projektu mohou vykonávat svou práci v rámci flexibilního pracovního úvazku, jsme připravili publikaci, která je volně ke stažení. V tištěné verzi je k dispozici na vyžádání.

Stáhnout publikaci

Velice si vážíme spolupráce odborníka na rovné příležitosti PhDr. Martina Járy z Ligy otevřených mužů (LOM), který aktivně podporoval realizaci projektu a hodnotil průběh a dopad jednotlivých aktivit. Svá hodnocení shrnul v Závěrečné zprávě, kterou si můžete stáhnout zde. Pro více informací o práci PhDr. Martina Járy doporučujeme navštívit www.ilom.cz