Semináře pro personalisty a personalistky

SeminářePřipravili jsme sérii jednodenních seminářů určených personalistům / personalistkám a manažerům / manažerkám firem na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Máte-li zájem o účast na semináři, kontaktuje nás zde.
Semináře jsou zaměřené na uplatňování rovných příležitostí v praxi.

Semináře představují jedinečnou příležitost seznámit se s genderovou problematikou, získat náskok vůči konkurenci a začít vytvářet genderově příznivou firmu, uchopit téma optimalizace rozvoje lidských zdrojů z pohledu rovných příležitostí.

Máte-li zájem o účast na kterémkoli z nabízených seminářů, kontaktuje nás co nejdříve z důvodu omezené kapacity.


Úvod do genderové problematiky, genderové aspekty organizace

Genderově příznivá firma v moderní společnosti

Význam genderového auditu pro firmu

Význam genderové optimalizace systému rozvoje lidských zdrojů ve firmě