Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi
Prohlédněte si často kladené otázky nebo nám položte svou otázku přímo na: management@euro-face.cz

Co je genderový audit?

Genderový audit neboli audit rovných příležitostí se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy. Jde tedy o audit řízení lidských zdrojů z pohledu rovných příležitostí žen a mužů a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života žen i mužů.

Jak dlouho trvá realizace genderového auditu?

Záleží na velikosti a konkrétních podmínkách firmy. Máme zkušenosti především s malými a středními podniky, kde detailní analýza řízení lidských zdrojů a vnitřních organizačních procesů trvá jeden až dva měsíce.

Když si necháme provést genderový audit, co potom?

Hlavním výstupem genderového auditu je detailní analýza současného stavu řízení lidských zdrojů a vnitřních organizačních procesů a doporučení pro firmu. Už v průběhu realizace auditu se snažíme postupně seznámit management s opatřeními a změnami, které doporučujeme. Nabízíme pomoc při realizaci opatření. Genderový audit tedy tvoří logický celek s optimalizací systému řízení lidských zdrojů.

Co je to ten gender?

Pokud se na politiku, ekonomiku či rodinu podíváme genderově, uvidíme je přinejmenším jinak, nečekaně. Zastavíme se u zastoupení žen a můžu v parlamentu, konfrontujeme se s tím, že existují rozdíly v odměňování práce, zamyslíme se nad péčí o děti. A nejen to. Genderový rozměr může získat i sport. Malý test: víte, co je korfbal? Pravděpodobně nejstarší a nejzářnější příklad genderově vyvážené sportovní discipliny. Hraje se od roku 1902 a předpokládá účast 4 mužů a 4 žen v jednom týmu...