Všem účastníkům semináře děkujeme za velkou a aktivní účast a cenné podněty pro další aktivity v rámci projektu. Seminář proběhl 25.9.2012 v Knihovně Kroměřížska a se svými příspěvky vystoupili: PhDr. Martin Jára, Liga otevřených a mužů a expert na rovné příležitosti v projektu Gender Audit, Ing. Radka Hašková, Okresní hospodářská komora Zlín, Ing. Marcela Bradová, Mateřské centrum Klubíčko, o.s., Mgr. Petra Havlíková, Občanské sdružení Nesehnutí.