Výstava instalovaná na mobilních panelech putovala v uplynulých měsících po dalších místech, kde byla ke shlédnutí zájemci o téma rovných příležitostí.
Díky vstřícnosti hostitelských organizací se nám podařilo zveřejnit výstavu ve vestibulu Domu kultury v Kroměříži a v městském kině Nadsklepí. Výstavu mohli zhlédnout také návštěvníci konference pořádané Zlínským krajem v Technologickém inovačním centru ve Zlíně, 16.1.2013, Slaďování soukromého a pracovního života v organizacích.

Výstava na téma Rovné příležitosti v praxi navštívila další místa v kraji   (20.2.2013)


Fotografie z výstavy: