V sedmi firmách Zlínského a Moravskoslezského kraje proběhly v uplynulých měsících genderové audity – audity uplatňování rovných příležitostí mužů a žen.

Zapojte se do hlasování o genderově příznivou firmu   (12.9.2013)


Zaměstnavatelé následně umožnili týmům našich poradců asistovat při zavádění nových opatření do praxe a měnili interní dokumenty, systémy odměňování, přijímání a propouštění zaměstnanců, zaváděli flexibilní pracovní úvazky, apod., s cílem zvýšit úroveň rovných příležitostí mužů a žen a vytvořit příznivé podmínky svým zaměstnancům pro slaďování pracovního a rodinného života. Jak se jim to podařilo, můžete sami vidět na výstavě v Knihovně Kroměřížska od 2.9.2013 do 30.9.2013 a na také na webu http://www.genderaudit.cz/soutez.asp. Můžete zároveň hlasovat a podílet se tak na výběru zaměstnavatele, který zvítězí v soutěži o genderově příznivou firmu.