22.10.2013 proběhl v prostorách partnerské Knihovny Kroměřížska závěrečný workshop projektu. Účastníkům jsme představili hlavní výstupy projektu, detailněji jsme se zaměřili na závěrečnou zprávu experta na rovné příležitosti pana Martina Járy.

Závěrečný workshop a vyhlášení vítěze soutěže o genderově příznivou firmu   (5.11.2013)


Zájem vzbudil i příspěvek personalistky paní Králíkové, která hovořila o zkušenostech z realizace genderových auditů a následného poradenství u zaměstnavatelů. Závěr workshopu patřil firmě Zliner, jejíž zástupkyně si převzala certifikát pro vítěze soutěže o genderově příznivou firmu a představila svého zaměstnavatele z pohledu uplatňování rovných příležitostí.

Prezentace ze semináře:

Martin Jára (prezentace ke stažení)
Gabriela Králíková (prezentace ke stažení)
Miriam Chmelová Holbová (prezentace ke stažení)


Fotografie z workshopu: